15.07.2014р.

рішення 36 сесії Гуменської сільської ради від 14.07.2014 року  «Про встановлення  місцевих  податків і зборів та затвердження Положень їх справляння  на 2015 рік» , «Про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки та затвердження Положення про його справляння» , «Про ставки єдиного податку» , «Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та затвердження Положення про його справляння», «Про туристичний збір та затвердження Положення про його справляння»

 

                                                             

У К Р А Ї Н А

ГУМЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ

14 липня  2014 рік                                                                    36 сесія 6 скликання

Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження

Положень їх справляння на 2015 рік

     Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статей 7,10,12,267 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2756-У1 , Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» № 56-93 від 20.05.1993 року ,  Закону України № 2181-111 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» та  з метою збільшення надходжень до бюджету , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території Гуменської сільської ради такі місцеві податки і збори:

1.1.Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки та затвердити Положення про його справляння згідно з додатком № 1.

1.2.Про ставки єдиного  податку.

1.3.Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та затвердити Положення про його справляння згідно з додатком № 2.

1.4. Про туристичний збір та затвердити Положення про його справляння згідно з додатком № 3.

2.Затвердити ставки  податків  і зборів  .

3. Встановити термін подачі розрахунків по місцевих податках і зборах відповідно до Податкового Кодексу України..

4. Головному бухгалтеру Гуменської сільської ради здійснювати постійний контроль за сплатою місцевих податків та зборів.

 

Сільський голова                                                                                       М.П.Верба

   

У К Р А Ї Н А

ГУМЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ

 

14 липня   2014  рік                                                                  36  сесія 6 скликання                                                                                                           

Про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки та затвердження Положення про його справляння

                                             

       Керуючись  ст. 26  п.24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , відповідно до  ст. 10, 12 , 265 – 268 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ «Про загальнодержавні податки та збори» , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Впровадити на території Гуменської сільської ради податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки .

2.Затвердити Положення про податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки .

3.Затвердити ставки податку на 2015 рік.

4.Встановити термін подачі розрахунків по податках та зборах відповідно до Податкового кодексу України .

 

 Сільський голова                                                                                 М.П.Верба

 

Додаток №1

до рішення 36 сесії 6 скликання

Гуменської сільської  ради

від 14.07.2014  р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1.Загальні положення.

  Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки , встановлюється  відповідно до розділу 1 ст.10.1 та ст.. 265 розділу ХІІ «Місцеві податки та збори» Податкового кодексу України  від 02.12.2010 р. №2755-У1

2.Платники податку

          Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.   

3.Об’єкт оподаткування

          2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.      

4.База оподаткування

          3.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

5.Ставка податку

Ставка податку за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості становить:

-  для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

-    для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів – 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

-  для різних видів об’єктів житлової нерухомості , що перебувають у власності одного платника податку , сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

-   для різних видів об’єктів житлової нерухомості , що перебувають у власності одного платника податку , сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів – 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

6.Порядок обчислення податку

Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться Державною податковою службою.

Податкове повідомлення - рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Державній податковій інспекції відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають Державній податковій інспекції декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

7.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.Строк та порядок сплати податку

8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8.2. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність та своєчасність сплати податку  покладається на платників  податку.

10.Контроль за сплатою податку.

       Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснюється  податковими інспекціями.

 

 Секретар сільської ради                                                                     Н.М.Кадіра

 

У К Р А Ї Н А

ГУМЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ

14 липня  2014  рік                                                                  36 сесія 6 скликання

Про ставки єдиного податку

 

    Відповідно до п. 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статті 10 ,12 ,265-268 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року  № 2755 – УІ «Про місцеві податки і збори» , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності на території Гуменської сільської ради Вінницького району Вінницької області :

1. 1. Для першої групи платників – 10 %  розміру мінімальної заробітної плати , встановленої Законом на 01 січня 2015 року;

1.2. Для другої групи платників – 20 % розміру мінімальної заробітної плати , встановленої Законом на 01 січня 2015 року;

2. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку , планування бюджету , фінансів та цін.

Сільський голова                                                                                      М.П.Верба

 

        

У К Р А Ї Н А

ГУМЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ

 14 липня   2014  рік                                                               36 сесія 6 скликання                                                                                                           

Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності             та затвердження  Положення про його справляння

       Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статті 10,12,265  Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території Гуменської сільської ради ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2015 рік , а саме :

- ставка збору за провадження торговельної діяльності  (роздрібна , оптова торгівля , громадське харчування ,  надання побутових послуг) встановлюється з розрахунку на календарний місяць у розмірі 0,1 мінімальної зарплати.

- ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами на стаціонарних,  малогабаритних і пересувних автозаправних станціях , заправних пунктах встановлюється в межах розміру від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу.

- ставка збору за впровадження  торгівельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту  встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної зарплати щорічно .

- ставка збору за впровадження  торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового  торгового патенту  за один день  становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати .

2.Затвердити Положення  про деякі види підприємницької діяльності на 2015 рік згідно з додатком № 3 .                                                                                                                                   3. Затвердити ставки збору  за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2015 рік.

 

Сільський голова                                                                                     М.П.Верба

                                                                                                         Додаток № 2

до рішення  36 сесії  6 скликання

Гуменської  сільської ради

від 14. 07.2014 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

1. Загальні положення

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється відповідно до розділу І ст.. 10.2 та ст.. 267 розділу ХІІ «Місцеві податки та збори» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ .

2. Платники збору

2.1.Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

3. Ставки збору

3.1.Ставка збору за провадження торговельної діяльності (роздрібна , оптова торгівля , громадське харчування , надання побутових послуг) встановлюється з розрахунку на календарний місяць у розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі -мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів.

3.2.Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється  у розмірі 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування  таких пунктів продажу.

4.Обєкт справляння збору.

Об’єктом справляння збору є суб’єкти господарювання , які отримали патент на провадження передбачених даним положенням видів підприємницької діяльності.

5. Порядок та строки сплати збору

5.1.Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність (крім пересувної торговельної мережі) -збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів;

5.2.Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту) щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

5.3.Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.4.Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з Податковим кодексом.

9.Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати збору   покладається на платників  збору відповідно до чинного законодавства.

10.Контроль за сплатою збору.

       Контроль за правильністю та своєчасністю сплати збору здійснюється  податковими інспекціями.

Секретар сільської ради                                                                  Н.М.Кадіра

 

                                                             

У К Р А Ї Н А

ГУМЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ

 

 14 липня   2014  рік                                                               36  сесія 6 скликання                                                                                                           

Про туристичний збір  та затвердження Положення про його справляння                                             

      Керуючись  ст. 26  п.24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , відповідно до  ст. 10, 12 , 265 – 268 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ «Про загальнодержавні податки та збори» , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Запровадити на території Гуменської сільської ради туристичний збір .

2.Затвердити Положення про туристичний збір .

3.Затвердити ставки туристичного збору  на 2015 рік.

4.Встановити порядок сплати туристичного збору  відповідно до Податкового кодексу України .

5. Контроль за надходженням туристичного збору покласти на головного бухгалтера сільської ради.

 Сільський голова                                                                                   М.П.Верба

 

                                Додаток № 3

до рішення 36 сесії 6 скликання

 Гуменської сільської  ради

від 14.07.2014 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  туристичнийзбір

 

1.    Платники збору

Платниками збору є фізичні та юридичні особи , підприємці , які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору із сільською радою.

 

2.    База справляння збору

Базою справляння є вартість тимчасового проживання (ночівлі), за вирахуванням податку на додану вартість .

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги .

3.    Ставка збору

Ставка встановлюється у розмірі 0,5відсотка від вартості усього  періоду проживання за вирахуванням податку на додану вартість .

4.    Строк та порядок сплати збору

Збір сплачується до місцевого  бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).

 

5.   Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати збору   покладається на платників  збору відповідно до чинного законодавства.

 

6.  Контроль за сплатою збору.

 Контроль за правильністю та своєчасністю сплати збору здійснюється  податковими інспекціями.

 

Секретар   сільської   ради                                                                      Н.М.  Кадіра

 

У К Р А Ї Н А

ГУМЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ

 

08 червня  2012  рік                                                              16 сесія 6 скликання

Про ставки єдиного податку

    Відповідно до п. 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статті 10 ,12 ,265-268 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року  № 2755 – УІ «Про місцеві податки і збори» , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності на території Гуменської сільської ради Вінницького району Вінницької області згідно додатку .

1. 1. Для першої групи платників – 10 %  розміру мінімальної заробітної плати , встановленої Законом на 01 січня 2013 року;

1.2. Для другої групи платників – 20 % розміру мінімальної заробітної плати , встановленої Законом на 01 січня 2013 року;

2. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку , планування бюджету , фінансів та цін.

Сільський голова                                                                        М.П.Верба                                                                                      

У К Р А Ї Н А

ГУМЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ

08 червня    2012  рік                                                              16 сесія 6 скликання

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2013 рік

     Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статей 7,10,12,267 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2756-У1 , Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» № 56-93 від 20.05.1993 року та Закону України № 2181-111 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» та  з метою збільшення надходжень до бюджету  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території Гуменської сільської ради такі місцеві податки і збори:

1.1.Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки.

1.2.Єдиний податок.

1.3.Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

1.5. Туристичний збір.

2.Затвердити Положення про місцеві податки і збори (згідно з додатками) .

3.Затвердити ставки збору по місцевих податках і зборах (згідно додатку).

4. Встановити термін подачі розрахунків та оплати по місцевих податках і зборах відповідно до Податкового Кодексу України..

5. Головному бухгалтеру Гуменської сільської ради здійснювати постійний контроль за сплатою місцевих податків та зборів.

Сільський голова                                                                      М.П.Верба    

                                    

Додаток № 2

до рішення  16 сесії  6 скликання

Гуменської  сільської ради

від 08. 06.2012 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

1.  Загальні положення

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється відповідно до розділу І ст.. 10.2 та ст.. 267 розділу ХІІ «Місцеві податки та збори» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ .

2. Платники збору

2.1.Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи -підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

3. Ставки збору

3.1.Ставка збору за провадження торговельної діяльності (роздрібна , оптова торгівля , громадське харчування , надання побутових послуг) встановлюється з розрахунку на календарний місяць у розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі -мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів.

3.2.Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється  у розмірі 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування  таких пунктів продажу.

4.Обєкт справляння збору.

Об’єктом справляння збору є суб’єкти господарювання , які отримали патент на провадження передбачених даним положенням видів підприємницької діяльності.

5. Порядок та строки сплати збору

5.1.Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність (крім пересувної торговельної мережі) -збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів;

5.2.Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту) щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

5.3.Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.4.Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з Податковим кодексом.

9.Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати збору   покладається на платників  збору відповідно до чинного законодавства.

10.Контроль за сплатою збору.

       Контроль за правильністю та своєчасністю сплати збору здійснюється  податковими інспекціями.

       Секретар сільської ради                                            Н.М.Кадіра

 

Додаток №3

до рішення 16 сесії 6 скликання

 Гуменської сільської  ради

від08.06.2012 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про  туристичнийзбір

1.  Платники збору

Платниками збору є фізичні та юридичні особи , підприємці , які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору із сільською радою.

2. База справляння збору

Базою справляння є вартість тимчасового проживання (ночівлі), за вирахуванням податку на додану вартість .

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги .

3. Ставка збору

Ставка встановлюється у розмірі 0,5відсотка від вартості усього  періоду проживання за вирахуванням податку на додану вартість .

4.  Строк та порядок сплати збору

Збір сплачується до місцевого  бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).

5.  Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати збору   покладається на платників  збору відповідно до чинного законодавства.

6.  Контроль за сплатою збору.

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати збору здійснюється  податковими інспекціями.

Секретар   сільської   ради                                        Н.М.  Кадіра

 

У К Р А Ї Н А

ГУМЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ

 

 08 червня   2012  рік                                                             16 сесія 6 скликання                                                                                                           

Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності            на 2013 рік

       Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статті 10,12,265  Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити на території Гуменської сільської ради ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2013 рік , а саме :

- ставка збору за провадження торговельної діяльності  (роздрібна  , оптова торгівля ,громадське харчування ,  надання побутових послуг) встановлюється з розрахунку на календарний місяць у розмірі 0,1 мінімальної зарплати.

- ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами на стаціонарних , малогабаритних і пересувних автозаправних станціях , заправних пунктах встановлюється в межах розміру від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу.

- ставка збору за впровадження  торгівельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту  встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної зарплати щорічно

- ставка збору за впровадження  торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового  торгового патенту  за один день  становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати .

2.Затвердити положення  про деякі види підприємницької діяльності на 2013 рік (додаток додається) .                                                                                                                                   3. Затвердити ставки збору  за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2013 рік.

Сільський голова                                                                                  М.П.Верба

                                      

У К Р А Ї Н А

ГУМЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

РІШЕННЯ

 08 червня   2012  рік                                                            16  сесія 6 скликання                                                                                                           

Про впровадження та плати торгового патенту                                             на території Гуменської сільської ради

    Відповідно до  Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року «Про загальнодержавні податки та збори» , керуючись  ст. 26 1/ п.24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Впровадити на території Гуменської сільської ради ставки торгового патенту на всі види послуг .

2.Затвердити Положення про справляння збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності на 2013 рік .

3.Затвердити визначені слідуючі ставки збору на 2013 рік:

- короткотерміновий торгівельний патент – 0.02 % від мінімальної заробітної плати ;

- пільговий торговий патент – 0.05 %;

- роздрібна торгівля – 0.1%;

- оптова торгівля – 0.1%;

- надання побутових послуг – 0.1%;

Торгівля нафтопродуктами – 0.4%;

4.Сплата торгового патенту проводиться до 15 числа наступного місяця за звітним .

5.Положення про справляння збору за провадження деяких видів та ставки збору за впровадження торгового патенту додаються в додатках №1, №2.

6.Дане рішення набирає чинності 01.01.2013 року.

 Сільський голова                                                                            М.П.Верба

Додаток №1

до рішення 16 сесії 6 скликання

Гуменської сільської  ради

від 08.06.2012р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.Загальні положення.

  Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки , встановлюється  відповідно до розділу 1 ст.10.1 та ст.. 265 розділу ХІІ «Місцеві податки та збори» Податкового кодексу України  від 02.12.2010 р. №2755-У1

2.Платники податку

 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.    

3.Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості   

4.База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

5.Ставка податку

Ставка податку за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості становить:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

-для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів – 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

6.Порядок обчислення податку

Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться Державною податковою службою.

Податкове повідомлення - рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Державній податковій інспекції відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають Державній податковій інспекції декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

7.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.Строк та порядок сплати податку

8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8.2. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.Відповідальність за правильність сплати збору.

Відповідальність за правильність та своєчасність сплати податку  покладається на платників  податку.

10.Контроль за сплатою податку.

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснюється  податковими інспекціями.

 Секретар сільської ради                                                Н.М.Кадіра

       

 

 

                                                                        

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж